سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود یعقوبی – بخش مکانیک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
سلیمان عاربی – بخش مکانیک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله جریان آشفته باد حول کلکتورهای سهموی خورشیدی در یک مزرعه از کلکتورها به روش عددی بررسی شده است. پارامترهای بررسی شده ، توزیع فشار، نیروی باد و میدان جریان روی چند کلکتور موازی در مزرعه کلکتورها است. بعلت زیاد بودن طول کلکتور نسبت به عرض آن، جریان دو بعدی در نظر گرفته شده و در حل عددی جریان آشفته، مدل – RNG k-ε استفاده شده است. مطالعات برای چهار سرعت۵ ،۱۰ ، ۱۵، ۲۰ متر برثانیه با توزیع سرعت مشخص ، برای زاویه های صفر ،۹۰+ و۹۰- درجه نسبت به باد و بر روی کلکتورهای ردیف اول ، دوم وسوم ارائه گردیده است. نتایج بصورت نمودارهای سرعت،توزیع فشار و مقدار نیروی وارد شده به کلکتور ارائه گردیده است و خطرناک ترین حالت کلکتور در مقابل باد مشخص شده است.