سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – استادیار گروه مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران
کاظم هجران فر – دانشجوی دکترا، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری، دائم ، لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات سهموی شده ناویر- استوکس (PNS) صورت گرفته است. حل عددی معادلات PNS، با استفاده از الگوریتم اختلاف محدود ضمنی و غیر تکراری بیم – وارمینگ انجام شده است. معادلات PNS، با استفاده از حالت دائم معادلات کامل ناویر – استوکس (FNS) و صرف نظر کردن از عبارتهای لزجت در جهت خطجریان به دست می آین. با استفاده از تقریب لایه – صوتی زیر لایه و ویگنرون پیشروی پایدار حل عددی معادلات PNS، در ناحیه زیر صوت لایه – مرزی امکان پذیر است. در این مقاله، نتایج شبیه سازی عددی جریان با استفاده از معادلات PNS برای مخروط سر پخ، با نتایج عددی و تجربی معتبر مقایسه شده است. این مقایسه، صحت و بالا بودن میزان دقت نتایج را نشان می دهد. برای نشان دادن قابلیتهای نرم افزار نوشته شده (PNSAX) شبیه سازی عددی جریان روی اجایو سر پخ نیز صورت گرفته و توزیع میدان، مشخصات جریان روی سطح شامل دما، فشار و … همچنین ضرایب آیرودینامیکی آن به دست آمده است .