سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن برزگر فارسیانی – سازمان صنایع هوافضا- گروه صنایع ثامن الائمه(ع)، کارشناس ارشد
محمدرضا حیدری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی- استادیار

چکیده:

در این مقاله به حل میدان جریان حول یک راکت معین که دارای یک موتور با شش نازل می باشد، در شرایط پروازی معلوم با استفاده از روش عددی پرداخته شده است. با انتخاب مقادیر فشار متوسط و دمای محفظه احتراق بعنوان شرایط مرزی، تحلیل انجام شده است و سایر پارامترهای موتور مانند سرعت، دما ، فشار و دبی گازهای خروجی از نتایج تحلیل حاصل شده اند. به منظور ارزیابی نتایج روش عددی، مقایس های با داده های تجربی صورت گرفته است. مقادیر به دست آمده از تحلیل برای پارامترهای مذکور در مقایسه با مقادیر تجربی اندازه گیری شده از تستهای آزمایشگاهی، تطابق خوبی را نشان می دهند.