سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب حکیم زاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سولماز حافظی زاده – کارشناس ارشد عمران کارشناس سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی
جعفر محمودی مقدم – کارشناس ارشد عمران کارشناس سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

در این مقاله جزئیات تهیه یک مدل عددی جهت پیش بینی الگوی جریان در مخزن سد آیدو غموش ارائه می شود. معادلات رینولدز مورد استفاده در این مدل سازی از نوع انتگرال گیری شده در عمق می باشد. برای گسسته سازی معادلات حاتکم بر دینامیک جریان ( پیوستگی و ممنتوم) از روش تفاضلات محدود و برای حل معادلات تفاضلی متناظر از روش ADI استفاده شده است. شبکه بندی محدوده مورد مطالعه با استفاده از قابلیت های GIS انجام گرفته است. پس از کالیبراسیون نتایج مدل عددی تهیه شده، پیش بینی هیدروگراف خروجی از مخزن با توجه به هیدروگراف ورودی، الگوی جریان و نیز توزیع ویسکوزیته گردابی در درون مخزن سد برای ترازهای مختلف سرریز انجام گرفته است. مقایسه هیدروگراف های ورودی و خروجی از مخزن برای ترازهای مختلف نشان از عملکرد خوب و منطقی مدل عددی تهیه شده است.