سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور بزمی – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس ارشد پژ
مرتضی تاجریان – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس ارشد پژ
سیدحسن هاشم آبادی – دکترای مهندسی شیمی و دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

محاسبه ضریب پسا ٣ بر روی ذرات کاتالیست استوانه ای یکی از مسائل مهم در مکانیک سیالات می باشد که در حالتهای خشک و تر کاتالیست متفاوت است و نیز وابسته به میزان ترشدگی کاتالیست دارد . این پارامتر در هیدرودینامیک راکتورهای بستر قطره ای نقشبسزایی دارد. در این مقاله با استفاده از روش حل عددی جریان د وبعدی در رژیم های مختلف جریان از قبیل خزشی، آ رام و آشفته به محاسبه این ضریب اقدام شده است . مقادیر فوق در سه حالت خشک، تر و نیمه خشک- نیمه تر برای مقادیر مختلف اعداد رینولدز از۰/۰۰۷ تا۱۰۰۰۰۰۰۰ مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است. در ضمن مقادیر بدست آمده در حالت خشک با روابط تجربی موجود بر روی استوانه تطابق خوبی را از خود نشان م یدهند.