سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی رشیدی – استادیار، دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده مهندسی
وحید اصفهانیان – دانشیار ، دانشگاه تهران، دانشکده فنی

چکیده:

در این مقاله از روش TVD (که قابلیت خوبی برای تسخیر شوک دارد) برای حل عددی جریان سه بعدی و مافوق صوت لزج استفاده شده است. معادلات مورد استفاده معادلات ناویر – استوکس لایه – نازک هستند، این معادلات دارای دقت بسیار خوبی هستند و در اعداد رینولدز بالا اعتبار دارند. از انجا که حل عددی میدان جریان سه بعدی مستلزم استفاده از تعدادنقاط زیادی است، با استفاده از کامپیوتر شخصی نمی توان این کار را انجام داد. در این تحقیق میدان جریان به چند ناحیه تقسیم شده است تا بتوان حل عددی هندسه های سه بعدی را توسط کامپیوتر شخصی میسر نمود.