سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی
مهدی شرفا – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

ناحیه غیر اشباع پوسته زمین که vadose zone نیز نامیده می شود، ناحیه ای در زیرزمین است که از بالا بوسیله سطح خاک و از زیر بوسیله سفره آب زیر زمینی محدود می شود که در آن بسیاری از پدیده های فیزیکی مانند نفوذ آب به خاک، تبخیر، تخلیه به آب های زیر زمینی، ذخیره رطوبت در خاک و غیره رخ می دهند . هدف از این تحقیق ارائه روشی برای شبیه سازی جریان غیر اشباع آب در خاک است .
همانطور که واسکونسلوس و سزار اموریم (۲۰۰۱) اظهار می دارند، شبیه سازی عددی جریان غیر اشباع دارای سابقه مهمی در علوم خاک و هیدرولوژی آبهای زیر زمینی است . در این مورد می توان به کارهای نیلسن و همکاران ( ۱۹۸۶) و میلی (۱۹۸۸) اشاره کرد . تقریبا تمام شبیه سازی های جریان غیر اشباع از هر دو شکل h یا θ معادله ریچاردز استفاده می کنند . انواع زیادی از تکنیک های تفاضل محدود و اجزاء محدود برای هر کدام از اشکال این معادلات استفاده شده اند ( نیومن ۱۹۷۳ ، هاورکپ و همکاران ۱۹۷۷ ، و وان گنوختن ۱۹۸۰).