سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی سروشان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله ابتدا توزیع فشار برای جسم استوانه ای شکل که قاعده آن در برابر جریان قرار گرفته در اعداد کاویتاسیون مختلف در حالت دایم بدست آمده و نتایج از تطابق خوبی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی قابل دسترس مدل شده است. سپس به تحلیل نتایج بدست آمده برای طول و شکل حباب و میدانهای سرعت، فشار، چگالی و تاثیر تعداد گره های محاسباتی پرداخته ایم . هر چه عدد کاویتاسیون کمتر باشد طول حباب افزایش خواهد یافت. در انتها به بررسی رفتار غیر دایمی جریان دو فازی برای کاویتی های با تزریق گاز و مقایسه آنها با کاویتی های طبیعی پرداخته شده است. هندسه بصورت سه بعدی متقارن محوری و با استفاده از نرم افزارهای تولید مش شبکه بندی شده است و جریان دو فازی توربولانت و در حالت دایم و غیر دایم با استفاده از نرم افزار CFX مدل شده است.