سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس رنجبر سعادت آبادی – کارشناس ارشد هواشناسی کشور سازمان هواشناسی کشور
مجید آزادی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ، پژوهشگاه هواشناسی و علوم
عباس علی اکبری بیدختی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه ت

چکیده:

میدان های باد و دمای تهران با استفاده از یک مدل منطقه محدود برای پیش بینی عددی وضع هوا، موسوم به سیستم مدل سازی MM5 شبیه سازی شد. برای این منظور سه دامنه با تکیک افقی ۲۷، ۹، ۳ کیلومتر درنظر گرفته شد. مدل MM5 برای دو روز مختلف، یکی در زمان استقرار سامانه های پر فشار و دیگری در زمان استقرار سامانه های کم فشار جوی، اجرا و خروجی های دامنه با درجه تفکیک بالا یعنی ۳ کیلومتر، طی یک دوره پیش بینی ۲۴ ساعته ، مطالعه وبررسی شدند. پیش بینی های مدل با مقادیر دیدبانی شده در ارتفاع دو متری و باد درارتفاع ده متری سطح زمین در ایستگاه های مهر اباد، اقدسیه ، چیتگر، ورامین و پیام کرج مقایسه شدند. نتایج نشان می دهند که الگوی میدان های باد و دمای پیش بینی شده با مقادیر متناظر دیدبانی شده در ایستگاه ها از سازگاری قابل قبولی برخوردار می باشد. همچنین نتایج حاصله از شبیه سازی نشان میدهند که در زمان استقرار سامانه های پر فشار، جزیره گرمایی بخوبی در نیمه شمالی شهر تشکیل شده و از شدت بیشتری نیز برخوردار میباشد، در حالی که در زمان استقرار سامانه های کم فشار گرمایی که با پر ارتفاع سطوح میانی جو نیز همراهی می شود، امکان تشکیل و توسعه جزیره گرمایی در ساعات شب بخوبی فراهم نشده و در نتیجه جزیره گرمایی از شدت ضعیفتری برخوردار است. بررسی الگوهای میدان های باد و دمای پیش بینی شده نشان می دهد که مدل بخوبی قادر به شبیه سازی پدیده های خرد تا میان مقیاسی مانند جزیره گرمایی شهری، بادهای کوه به دشت و دشت به کوه در ساعت های مختلف می باشد.