سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میراعلم مهدی چهل خانه – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرزاد شمس – استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی هوا و فضا،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

در این مقاله حرکت حباب در جریان آرام اطراف یک هیدروفویل دو بعدی شبیه سازی شده است . معادلات حاکم بر سیال همان معادلات ناویر – استوکس می باشد که با استفاده از دیدگاه اویلری و روش سیمپل (Simple) و روند آپویند (Upwind) حل شده اند . حباب به صورت کروی در نظر گرفته شده است و معادلات حاکم برآن نیز با استفاده از دیدگاه لاگرانژی شبیه سازی شده است . نیروهای ناشی ازپساء ، برآء سافمن (Saffman) ، نیروی ناشی از تغییر شکل حباب و نیروی شناوری در نظر گرفته شده است . برای شبیه سازی تغییر شکل حباب از معادله رایلی ‐ پلاست (Raylieh-Plesset) استفاده شده است . اثرات عدد رینولدز، عدد کاویتاسیون، زاویه حمله و شعاع اولیه حباب بر روی حرکت آن بررسی شده است