سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهره علیزاده فرد – کارشناس ارشد هواشناسی (دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده علوم و فنون دریای
حسن خالقی زوار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (دانشکده علوم و فنون در
محمدتقی زمانیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

ما در این کار تحقیقی قصد داریم که به شبیه سازی انتشار گرد و غبار بیابانی و توفان های گرد و خاکی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی بپردازیم. این مدل بر پایه معادلات تغییرات انباشتگی (تمرکز) گرد و خاک که در مدل های انتقال اویلری به کار برده شده اند پایه گذاری شده است و فرآنیدهایی مثل تولید و فرا رفت و انتشار و اغتشاشات تلاطمی شار گرد و خاک – ورودی به جو را در نظر می گیرد و میزان انتقال گرد و خاک در یک لایه کم ضخامت بالای سطح زمین که لایه فرعی ویسکوزی نامیده می شود و انتقال گرد و خاک در این لایه به واسطه انتشار مولکولی می باشد در نظر گرفته می شود. علاوه بر این تاثیر خصوصیات بافت خاک (اثرات اندازه و نوع دانه بندی خاک) و مکانیک خاک و اثر رطوبت خاک در نظر گرفته شده است و با داشتن نقشه های بافت خاک و میدان باد افقی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی با انتخاب شبکه مناسب و روش های تفاضل محدود در خور، فاکتور تولید گرد و خاک و همچنین میزان نشست (فرونشینی) ذرات را با توجه به اندازه های ذرات بر اساس قانون استوکس محاسبه می کند. از آنجایی که در شرقف و جنوب کشور در معرض فرسایش بادی هستند و همچنین وجود بادهای صد و بیست روزه سیستان در این منطاق می تواند موجب توفانهای گرد و خاک و انتقال شار و گرد و خاک شود، این مدل می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای تخمین میزان انباشتگی (تمرکز) گرد و خاک در دوره های زمانی ۲۴ ساعته در مناطق شرق و جنوب شرقی کشور به کار رود.