سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالوحید محمدیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران – آب ، دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این پژوهش به منظور تعیین ارتفاع و سرعت انتشار امواج ناشی از شکست سد و پیش بینی تغییرات سطح آب و محاسبه سرعت و دبی جریان آب، از حل عددی معادلات رینولدز متوسط گیری شده در عمق (که به معادلات آبهای کم عمق مشهورند) درحالت دوبعدی بر روی شبکه منحنی الخط استفاده شده است. برای حل معادلات جریان روش حجم محدود صریح از نوع گودونوف و برای تجزیه بردار شار از حل کننده ریمان تقریبی Roe استفاده شده است.نتایج عددی بدست آمده، حاکی از دقت بالای روشهای مورد استفاده، بدون ایجاد هرگونه نوسان و پخش عددی در تحلیل شکست سد می باشد که علت این امر را می توان در تعیین اطلاعات مورد نیاز محاسبه عددی شار بر اساس رژیم جریان و جهت انتشار موج با خاصیت تجزیه معادلات در جهت خطوط مشخصه دانست. استفاده از شبکه منحنی الخط، علیرغم سادگیکاربرد، منجر به حصول نتایج دقیقتر شده و قابلیت کاربرد در هندسه های نامنظم و پیچیده را نیز دارا می باشد.