سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نایینی – استادیار گروه ساخت و تولید -دانشگاه تربیت مدرس
مهدی تاجداری – استادیار گروه مکانیک -دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی صنعتی – از میان
سید ابراهیم حسینی مهربان – مدیر منابع انسانی شرکت لوله و پروفیل سدید

چکیده:

استفاده از لوله های با مقطع غیر گرد در سالهای اخیر در صنایع خودرو سازی رشد چشمگیری یافته است .این لوله ها را میتوان از طریق شکل دهی مجدد لوله های گردتولید کرد.در حال حاضر تعیین پارامترها و متغیرهای فرآیند از قبیل شعاع غلتکها نیروی شکل دهی و رانش و تعداد دروازه ها با تکیه بر دانش تجربی صورت میگیرد که مستلزم صرف زمان زیاد و هزینه های مالی بسیاری است.دراین مقاله یک روش تحلیل عددی ارتجاعی خمیری دو بعدی مبتنی برروش اجزای محدود و روش تفاضل محدود با درنظر گرفتن اثر کرنشهای برشی برای پیش بینی رفتار لوله درحین شکل دهی مجدد ارایه شده است که با استفاده از آن می توان اثر متغیرهای مختلف نظیر ابعاد لوله گرداولیه و خواص مکانیکی فلز را روی ابعاد و کیفیت محصول نهایی بررسی کرد علاوه بر آن تاثیر شرایط شکل دهی مجدد روی پروفیل سطح مقطع انقباض محیطی و تعداد دروازه ها مورد بحث قرارگرفته است بکارگیری این شبیه سازی ضمن کاستن از تعداد سعی و خطا و هزینه های ناشی از آن به تولید مقاطعی با کیفیت بالا کمک می کند از این تحلیل برای شبیه سازی فرایند شکل دهی مجدد لوله ای با مقطع مربعی استفاده شده و نتایج بدست آمده تطابق خوبی را با آزمایشهای تجربی نشان داده است.