سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار دانشکده مهندسی گروه عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

رفتار مکانیکی مصالح دانه ای از یک طرف متأثر از ساختمان هندسی محیط آن و از طرف دیگر ناشی از متغیرهای میکرومکانیک مانند نیروهای تماس بین دانه ای می باشد . محیط های دانه ای درحقیقت محیط های غیر پیوسته ای میباشند که س اختمان آنرا دانه هایی با اب عاد و اشکال مختلف تشکیل میدهد و نیروها جز از طریق سطح تماس دانه ها انتقال نمی یابند . ماسه ها ، مصالح شنی غیر تثبیت شده در لایه های روسازی راهها و یا غلات ذخیره شده در سیلوها از جمله این محیط ها می باشند . مطالعه در خصوص رفتار محیط های دانه ای معمو ً لا بر اساس سه روش تئوری یا تحلیلی ، تجربی یا آزمایشگاهی و از طریق شبیه سازی عددی صورت میگیرد . در میان روش های عددی ، متد المانهای مجزا از معروفیت خاصی برخوردار میباشد و بیش از همه توسعه یافته است . توسط این روش ما قادر خواهیم بود رفتار مصالح دانه ای را دردو سطح میکرو و ماکرو مورد مطالعه قرار دهیم . در این مقاله سعی میگردد علاوه بر معرفی این روش، نتایج حاصل از آن را در پاره ای از مسائل ارائه نمود.