سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدابراهیم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آبشکن ها معمولاً برای حفاظت از سواحلی که بوسیله جریانهای با سرعت زیاد در معرض تخریب قرار می گیرند و یا برای هدایت جریان به مرکز رودخانه استفاده می شوند . در این تحقیق از یک مدل عددی سه بعدی ( فلوئنت ) برای تاثیر الگوی جریان آشفته حول آبشکن در یک قوس رودخانه استفاده شده است . کانال دارای قوس ۹۰ درجه با نسبت R/b=3 دانشگاه تربیت مدرس برای این مطالعه استفاده شد و جهت صحت سنجی نتایج عددی، از نتایج مدل آزمایشگاهی کانال مذکور استفاده گردید . در این تحقیق از مدل آشفتگی k-ω استفاده شده و این مدل توانسته است به خوبی تغییرات طولی سرعت را در مقاطع مختلف خم کانال پیش بینی نماید . موضوعاتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از : پروفیل های طولی سرعت، ابعاد گردابه تشکیل شده در میدان آبشکن و الگوی جریان سه بعدی .