سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی زمانیان – پژوهشکده هواشناسی
اکبر رشیدی ابراهیم حصاری – دانشگاه تربیت مدرس گروه فیزیک دریا

چکیده:

در این تحقیق جریانات ناشی از اختلاف چگالی با بکاربردن معادلات مقدم، در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه ی قائم سیگما، با استفاده از روش تفاضل متناهی در یک محیط دو لایه ی اقیانوسی به روش عددی شبیه سازی شده است. محیطی که برای انجام این شبیه سازی در نظر گرفته شده است بین طولهای جغرافیایی ۴۷/۵ تا ۵۶/۶ درجه ی شرقی و عرض های ۲۶ تا ۳۰/۵ درجه شمالی شرایط محیط مانند خلیج فارس در نظر گرفته شده است. این محیط دو لایه دارای کف تراز بوده و به دلیل اعمال میدان دما و شوری مصنوعی ویژه ی در نظر گرفته شده در حالت آغازین محیط چگال گرای است.