سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عبدالهی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آبشکن های رودخانه کارآیی بسزایی برای فراهم آوردن شرایطی جهت عملیات ناوبری و غیره … بر روی رودخانه ها دارند. برای تشریح چگونگی تغییرات پیچیده جریان در اطراف آبشکن های مذکور، بر روی یک مدل هیدرودینامیکی در مقیاس کوچک شده، نمونه عددی جریان مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح برنامه عددی سه بعدی جریانSSIIM جهت شبیه سازی جریان پایدار اطراف آبشکن ها در یک کانال الگوی آزمایشی، مورد استفاده قرار گرفت.SSIIM قابلیت حل معادلات غیر استاتیکی ناویر- استوکس ، با استفاده از مدل جریان آشفته K-ε بصورت سه بعدی و غیر متعامد و شبکه بندی منحنی شکل را دارد. در اینجا سه حالت مختلف از آبشکن های ردیفی مورد بررسی قرار گرفتند، الف) آبشکن های کوتاه.ب) آبشکن های استاندارد.ج)آبشکن های با حوزه کوچک جریان، تاثیر ردیف آبشکن ها بر روی رودخانه ها توسط داده های خروجی برنامه و همچنین الگوی بدست آمده از خصوصیات جریان همچون بردارهای سرعت، انرژی جنبشی متلاطم، لزجت آشفته و خطوط جریان مورد بررشسیرقرار گرفتند. نتایج بدست آمده از مدل موجود، دلیل بر لزوم استفاده از معادلات عددی سه بعدی هیدرودینامیکی در چنین طرح هایی می باشد.