سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه زمانی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، پژوهشگاه نیرو- انرژی و مدیریت مصرف
کیومرث مظاهری – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی مکانیک
محمدرضا رجائی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در پژوهش حاضر شعله پیش مخلوط آرام متان – هوا با استفاده از یک کد عددی دو بعدی مدل شده است. کد مذکور بر اساس روش حجم محدود و الگوریتم سیمپل شده و برای مدل کردن احتراق متان از سه مکانیزم پنج مرحله ای، دو مرحله ای ، و یک مرحله ای استفاده شده و نتایج بدست آمده با هم مقایسه گردیده است. مکانیزم پنج مرحله ای علاوه بر پیش بینی اجزای هیدروکربنی اکسیدهای نیتروژن را نیز پیش بینی می کند. اما در هنگام استفاده از دو مکانیزم دیگر از مکانیزم زلدویچ به این منظور استفاده شده است. برای ارزیابی شبیه سازی از نتایج ازمایشی که در دانشگاه آیندوهوون انجام گرفته است استفاده شده است. پس از بررسی مشاهده شد که نتایج حاصل از مکانیزم پنج مرحله ای نسبت به دو مکانیزم دیگر مطابقت بسیار بهتری با نتایج تجربی دارد.