سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حبیب حکیم زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

جزییات نتایج عددی مدل دو بعدی تهیه شده برای شبیه سازی جریان و اجزای کیفی آب در مخزن سد شهید مدنی ارائه می شود. غلظت نمک در آب رودخانه اصلی مخزن بسیار زیاد است از اینرو بررسی کیفیت آب در درون مخزن ضروری است. برای مدل سازی جریان آب و شوری در مخزن از معادلات انتگرال گیری شده در عمق هیدرودینامیک و پراکنش استفاده شده است . پیش بینی نحوه توزیع غلظت نمک در مخزن برای دو حالت مستمر و منقطع و روند رفع آلودگی آب در مخزن پس از ورود آب شیرین به مخزن از بررسیهای مهم این پژوهش هستند.