سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد پاشازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
محسن حامدی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

جوشکاری مقاومتی نقطه ای فرایندی است که به صورت گسترده در صنعت اتصال ورق ها به کار می رود. مقاومت ماده ورق در برابر عبور جریان، حرارت تولید کرده و افزایش حرارت در فصل مشترک ورق ها موجب ذوب این ناحیه شده و دکمه جوش شکل می گیرد. در این مقاله شبیه سازی فرایند جوش نقطه ای با استفاده از روش المان محدود انجام می شود. یک مدل متقارن محوریدوبعدی برای شبیه سازی فرایند در محیط نرم افزار ANSYS تدوین شده است. خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی مواد وابسته به دما تعریف شده و آنتالپی تغییر فاز جامد به مایع در نظر گرفته شده است. با استفاده از نتایج تحلیل، تغییرات فشار تماسی و اندازه ناحیه تماس پیش بینی شده اند. با استفاده از شبیه سازی بدون انجام آزمایش های عملی زیاد می توان برای مواد مختلف، مقادیر بهینه پارامترهای جوشکاری را جهت حصول کیفیت مطلوب جوش به دست آورد.