سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدفرشاد موسوی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران نارمک تهران ۱۳۱۱۴-۱۶۸۱۶ ایران
اسماعیل اسلامی –
افشین نمیرانیان –

چکیده:

در این مقاله ، حفره ایحادشده در برخوردیکپالسلیزر پرتوان با طول پالسنانوثانیه با سطح گرافیت شبیه سازی شده است.رفتار زمانی شدت لیزر بصورت گاوسی بوده و مطابق با داده های تجربی با افزایششدت پالسلیزر شاهد بروز حالت اشباع در مقدارعمق حفره خواهیم بود.مطالعه عددی و شبیه سازی ماده برداری لیزری از آن جهت حائز اهمیت است که در زمینه هایی چون میکروماشین کاری لیزری و ساخت قطعات زیر ساختار نظیر موجبر ها،کریستال های فوتونیکی،و غیره، عوامل خطا پیشبینی شود. رفتار تصادفی دارت ها مدل مناسبی در مطالعه عددی برخورد فوتون ها با اتم های ماده فراهم می آورد.که در اینجا از آن استفاده نموده ایم