سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – استادیار دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک
محمدتقی شروانی – استادیار دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک
محسن فلاح – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله فاکتور های موثر در طراحی مبدل گرمایی یک مدار EGRسرد در موتورهای دیزلی که بمنظور کاهش آلاینده NOx اهمیت فراوانی دارد مورد بررسی توسط شبیه سازی عددی با الگوریتم SIMPLE قرار گرفته است. مبدل فوق بمنظور خنک کاری گازهای اگزوز استفاده میشود. خنککن بررسی شده در این تحقیق از نوع لوله و پوسته Shell And Tube) ( میباشد. در این مقاله تاثیر اندازه قطر پوسته حاوی دسته لوله ها و همچنین تاثیر شکل دیفیوزر بر روی افت فشار، توزیع جریان در مقطع دسته لوله ها و انتقال حرارت مورد مطالعه قرار گرفته است. طراحی دیفیوزر به جهت پخش بهینه جریان و افت فشار اهمیت بسزائی دارد. نتایج این تحقیق ضمن مقایسه با نتایج تجربی، نشان می دهد که با استفاده از خنککن با قطر دسته لوله های بزرگتر میتوان دمای خروجی پایین تر را تامین کرد و یا اینکه در یک دمای مشخص طول کوچکتر و در نتیجه افت فشار کمتری انتظار داشت.