سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس طربی – کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی هوافضا
محمدرضا سلطانی – دانشیار دانشکده هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله هدف تعیین مشخصات جریان همچون ضریب اصطکاک پوسته ای سطح ، ضخامت لایه مرزی و میزان انتقال حرارت برروی سطح دماغهNose می باشد، بدین منظور از حل عددی معادلات لایه مرزی تراکم پذیر استفاده می شود . ابتدا معادلات لایه مرزی بصورت دو بعدی نوشته شده و برای حذف تکینیSingularity در نقطه سکون و کنترل میزان رشد لایه مرزی از تبدیل پرابستین – الیوتProbstein-Elliot و لیوی – لیز .استفاده شده و سپس حل عددی معادلات بروش اختلاف محدود سه نقطه ای ضمنی انجام می شود Levy-leesدر ضمن مقادیر سرعت، فشار و درجه حرارت و دیگر خواص مرزی مورد نیاز با استفاده از کد نوشته شده مورد محاسبه قرار می گیرند . درادامه، از روش حجم محدود Finite-Volume برنامه فلوئنت Fluent دماغه مورد تحلیل قرار گرفته و مشخصات جریان بدست می آیند . سپس برای اطمینان از صحت برنامه جوابها با مقادیر تجربی موجود مقایسه شده اند . نتایج بدست آمده از اجرای کد، برنامه فلوئنت و مقادیر تجربی در ادامه ارائه می شوند