سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین عجم – استادیار گروه مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانشکده مهندسی شهید
پریسا میربد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانش

چکیده:

در این مقاله میدان جریان و میدان دما در داخل یک استوانه قائم در حال چرخش بررسی شده است . در این بررسی علاوه بر جابجایی آزاد اثر جابجایی اجباری سیال ( در اثر چرخش استوانه ) و نیز انتقال حرارت در داخل استوانه در نظر گرفته شده است . مسئله به کمک روش عددی اختلاف محدود و با شبکه غیر یکنواخت حل شده است . در واقع در داخل استوانه یک فرایند انتقال حرارت آزاد و اجباری توام وجود دارد که با تغییرات عدد گراشهف و عدد رینولدز ( که معرف سرعت چرخش است ) اثرات مستقل و توام این دو مکانیزم حرارت بررسی شده است . در این بررسی نتایج حاصل به صورت تغییرات سرعت و دمای ماکزیمم سیال و همچنین خطوط جریان و خطوط همدما در زمانهای مختلف ارائه شده است .