سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیامک آخشیک – کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران IO

چکیده:

تنشهای پسماند جوشی یکی از انواع تنشهای حرارتی است که در اثر توزیع غیر یکنواخت دما در جوشکاری و تغییرشکلهای پلاستیک موضعی در قطعات ب هوجود می آیند. در این مقاله تنشهای پسماند ایجاد شده در اتصال جوشکاری خطوط لوله با استفاده از روش المان محدود مدلسازی شده و اندازه و نحوه توزیع تنشها در آن محاسبه گردیده است. در فرایند مدلسازی از روش آنکوپل استفاده شده که نتایج مربوط به تحلیل اول (تحلیل حرارتی) به عنوان بار برای تحلیل دوم (تحلیل مکانیکی) محسوب میشود.