سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
احمد صداقت – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

گسترش و رشد ناپایداری ریلی-تیلر با استفاده از اغتشاش اولیه ثابت در سطح تماس دو سیال ، مورد بررسی قرار گرفته است . حل عددی دو بعدی غیر قابل تراکم نویر – استوکس (با فرمول نویسی VOF) بر روی دامنه حل مستطیلی با اعداد مختلف آتوود با شتاب گرانش ۱متر بر ثانیه انجام گرفته است . نتایج مدلسازی ۲ بعدی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که با افزایش عدد آتوود، سرعت میانگین افزایش می یابد. همچنین با مقایسه سرعت عمودی بر روی محود y که از محور تقارن دامنه حل می گذرد، مشاهده شد که با افزایش مدت زمان ناپایداری، گستره ماکزیمم سرعت عمودی افزایش می یابد و در زمان ۵ثانیه، تقریباً نیمی از طول دامنه مستطیلی را فرا می گیرد.