سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم سیوف جهرمی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
عبدا… صداقت کردار – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
اسماعیل حسن زاد – عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از انواع بادهای محلی که شهرهای ساحلی را تحت تاثیر قرار می دهد. نسیم دریا / خشکی است که به صورت یک چرخه میان مقیاس سبب تعدیل حرارتی بین خشکی و دریا می شود. در اینمقاله نسیم دریا / خشکی در شرایط آران (بدون باد غالب منطقه ) به مدت ۲۴ ساعت شبیه سازی عددی شده است. معادلات اولیه در دستگاه مختصات سیگما نوشته شده و از روش تفاضل های متناهی در حل معادلات استفاد ه گردیده است. نتایج حاصل از مدل ماکزیمم نسیم دریا را در ساعت ۱۵ مقدار ۵ متر بر ثانیه برآورد می کند. ازویژگی های مدل میتوان به لحاظ ناهمواری ها درمحاسبات اشاره نمود. بعلاوه فرمول بندی مدل به گونه ای است که نیاز به رایانه های سریع ندارد و حتی با کامپیوترهای شخصی نیز قابل اجراست. فشار دمای سطح زمین و ثوابت تجربی از جمله ورودی های مدل است . توزیع زمانی و مکانی حاصل از این مقدار توافق خوبی با داده های هواشناسی ایستگاه هواشناسی بوشهر دارد.