سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن اسدی – دانشجوی دکتری دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسن سعیدی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد طیبی رهنی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش ترکیبـی صـید و ردیابی جبهه برای شبیه سازی جریان دو فاز، حرکت حباب درون سیال ساکن استفاده شده است . این روش، برخوردی نو در صید مرزهای سیال روی شبکه ثابت اویلرین و استفاده از مفهوم تک میدانی می باشد . روش حاضر برمبنای نوشتن یک دسته معادلات حاکم برای کل ناحـیه محاسباتی و برخورد با فازهای مختلف، مشابه یک سیال ( میدان ) با خواص فیزیـکی متفاوت پایه گذاری شده است . در معادلات حاکم ترمهای مرزی به صورت جملات چشمه مناسب به معادلات اضافه مـی شود . معادلات ناویر – استوکس گذرا با استفاده از روش احجام محدود روی شبکه ای ثابت و با سازمان برای کل میدان و شبکه بی سازمان المان محدود در مرزهای بین دو فاز حل شده و مرز بین دو فاز ( جبهه ) توسط نقاط علامت گذاری شده متصل به هم به طور صریح ردیابی می شوند . از برنامه رایانه ای نوشته شده برای شبیـه سازی عددی حرکت حباب در یک مایع لزج در شرایط گرانش متفاوت به ویژه شرایط حدی گرانش صفر استفاده شده است . تغییر کشش سطحـی ناشـی از گرادیان انحنای حباب ( مویینگی سیالی ) در نقاط مختلف باعث شروع حرکت حتی با عدم وجود نیروی شناوری در گرانش صفر می باشد . شناخت این حرکت در بررسی مسایل دینامیک حباب , به ویژه در جوشش استخری هسته ای در گرانش صفر حائز اهمیت است . در این راستا، نتایج شبیه سازی بدست آمده و برای شرایط متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقش مویینگی
سیالی به عنوان عامل حرکت حباب در غیاب نـیروی شناوری در نتایج بدست آمده بررسی شده است .