سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احسان کاشانی نیا –
امیر صرافی –
علی محبی –

چکیده:

پیچیدگیهای فرایند احتراق درجا در مخازن نفت سنگین موجب شده است تا محققان جهت بررسی این فرایند به شبیه سازی عددی نسبت به مدل سازی آزمایشگاهی گرایش بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر توسعه نرم افزارهای شبیه سازی مخازن نفت و گاز این تمایل را افزایش داده است. در این تحقیق با ساخت یک مدل به وسیله شبیه سازی عددی
توسط نرم افزار، به بررسی تغییرات تولید به روش احتراق درجا در اثر تغییر برخی پارامترها پرداخت هشده است. به بیان دیگر با انجام آنالیز حساسیت، میزان اهمیت این تغییرات ارزیابی شده است. متغیرهای عملیاتی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است عبارتنداز: درجه پیش گرمایش، پیش گرمایش با استفاده بخارآب، دبی هوای تزریقی، و همچنین مقایسه تزریق هوای معمولی در مقابل هوای غن یشده (اکسیژن با درصد بالاتر).