سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی فتحی –

چکیده:

هدف از این پایان نامه شبیه سازی عددی یک آبگرمکن مخزنی از نوع خانگی ومقایسه نتایج آن با داده های آزمایشگاهی در جهت بهینه کردن آبگرمکن در مراحل بعدی می باشد . شرایط در نظر گرفته شده در جهت شبیه سازی عددی کاملا ً مطابق با شرایط واقعی وکاری می باشد تا حتی الامکان درصد خطا پایین آورده شود . این شرایط اعم از شکل هندسی ـ شرایط مرزی ـ دمای محیط و شرایط اولیه می باشد . مشعل موجود درآبگرمکن توسط یک منبع انرژی مدل گشته است که مقدار انرژی موجود از دبی سوخت ورودی بدست آمده است .
مدل هایی که جهت شبیه سازی عددی مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از : مدل P-1 ج هت بررسی تشعشع، مدل بوسینسک جهت تغییرات چگالی آب و مدل گاز ایده آل در مورد دود و مدل یک معادله ای توربولنت جهت بررسی اغتشاش مقایسه نتایج تجربی وعددی به صورت اندازه گیری دم ا در نقاط مختلف مخزن آب وهمچنین دمای خروجی در دو زمان روشن شدن مجدد آبگرمکن می باشد . در انتها نیز به بررسی نتایج عددی وتأثیر موانع دود در بالا بردن ضریب انتقال حرارت در سمت دود و محل قرار گیری آن و چگونگی تعبیه سوراخ های موجود در آن به صورتی که باعث بالا رفتن راندمان آبگرمکن گردد پرداخته شده است .