سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا میراولیایی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا میراولیایی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده:

مدلهای حرکت آب در محیطهای متخلخل به کمک مدلهای ریاضی و شبیه سازی توسط کامپیوتر صورت می پذیرد. با این مدلها می توان موارد زیادی از جمله تغییرات فشار سیال و چگونگی انتقال مواد محلول (Solute Transport) با زمان را به دست آورد. همچنین به کمک این مدلها می توان تغییرات دبی در صفحه یا مقاطع قائم را در محیطهای اشباع و غیرر اشباع محاسبهنمود. علاوه بر آن، این مدلها می توانند مسائل زیادی مانند انتقال مواد محلول با دانسیته متغیر، پیشروی آب دریا به سمت آب شیرین، نشست زمین و چگونگی تشعشع و انتقال مواد رادیواکتیو در لایه های آبداررامورد مطالعه قرار دهند. در این مقاله ابتدا مدلهای ریاضی درمحیطهای متخلخل بیان شده و سپس معادله بوسینسک برای سفره های آزاد و سفره های تحت فشار برای محاسبات در نظر گرفته شده است.