سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی خطیر – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
نصرت ا… گرانپایه – دانشکده برق ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله عملکرد ایزولاتور مگنتواپتیک با ساختار تداخل سنج ماخ – زندردر دو جهت رفت و برگشت به کمک روش انتشار موج – تفاضل محدود مورد بررسی قرار گرفته ، پارامترهای ایزولاتور از قبیل افت در جهت رفت و برگشت و ضریب ایزولاسیون محاسبه می شود . در نهایت با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر عملکرد ایزولاتور ، طرحی بهینه برای آن ارائه شده است .