سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین اوحدی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن, دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد علی رضوانی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن, دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سعیدی – دانشکده مهندسی راه آهن, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از اجزای حساس و بحرانی در ایجاد اطمینان از عملکرد درست یک وسیله نقلیه ریلی , سیستم ترمز آن می باشد. در این مقاله به شبیه سازی عملکرد سوپاپ توزیعبه عنوان مغز فرمان دهنده در انجام عملیات ترمز گیری در واگن های مسافری پرداخته شده است. شبیه سازی از طریق مدل کردن فرمول های حاکم بر جریان سیالات و با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام گرفته است . مزیت این روش عدم استفاده از معادلات فضای حالت می باشد که باعث ایجاد سهولت و سادگی در پیاده سازی سیستم های نیوماتیکی پیچیده ای نظیر سوپاپ توزیع گردیده است. نتایج شبیه سازی به صورت دیاگرام های فشار بر حسب زمان می باشد که از مقایسه این گراف ها با گراف های بدست آمده از تست عملی که توسط آزمایشگاه تست ترمز دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم صنعت ایران و دستگاههای تست شرکت کنور بدست آمده¬اند, می توان دقت شبیه سازی انجام شده را به اثبات رساند. نتیجه بدست آمده رامی توان در کاربردهایی نظیر بهینه سازی ساختار سیستم ترمز , تعیین دقیق زمان تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات, خطا یابی و تاثیر عوامل مختلف در پروسه ترمز گیری و همچنین تعیین دقیق تاثیر خرابی هر کدام از قطعات بر عملکرد سیستم ترمز و تغییر در خط ترمز قطار استفاده نمود.