سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر حاتمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مرکز پژوهش متالورژی رازی
رضا بابایی – دکتری مهندسی مواد، مرکز پژوهش متالورژی رازی
مسعود داداش زاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مرکز پژوهش متالورژی رازی
پرویز دوامی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در قطعات ریختگی پیش بینی محل حفره انقباضی از اهمیت خاصی برخوردار است . در این پژوهش با استفاده از حل معادلات انرژی، توزیع حرارتی در قطعه با در نظرگرفتن خواص فیزیکی متغیر پیش بینی شده و میزان انقباض ناشی از تغییر دانسیته مذاب به جامد محاسبه و محل آن پیش بینی می گردد و مدل تهیه شده با نتایج تجربی و نتایج بدست آمده از مدلهای مشابه مقایسه و همخوانی نسبتا خوبی مشاهده گردیده است .