سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا پنداراتیل – کارشناس واحد تحقیق و طراحی واگن پارس
حامد فرح‌پور – کارشناس واحد ناوگان شرکت مترا
رضوانی – عضو هیت علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن

چکیده:

پدیده هانتینگ از ناپایداری عرضی چرخ و محور بر روی ریل ناشی می‌شود و در سرعتهای بالا اثراتی همچون سایش چرخ و محور و خرابی زود هنگام آلات ناقله را موجب می‌شود. در این مقاله ضمن شبیه سازی پدیده هانتینگ سعی شده تا اثرات غیر خطی نیز مورد مطالعه قرار گیرند. از تئوری خطی کالکر برای شبیه سازی تماس بین چرخ وریل استفاد ه شده است همچنین بوژی و چرخ و محور با ۶ درجه آزادی مدلسازی شده‌اند. در انتهای شبیه سازی نیز مقایسه‌ای بین نتایج حاصل از کارهای تحلیلی و این شبیه سازی صورت گرفته است.