سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وهاب پیروزپناه – استاد گروه مکانیک،دانشگاه تبریز، شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
محمد رضا رستمی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز، شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
سید محمد افقهی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز، شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو

چکیده:

در این مقاله، هدف شبیه سازی فرآیندهای سیکل کامل یک موتور چهار سیلندر اشتعال جرقه ای(S – I) با استفاده از روابط ترمودینامیکی می باشد. این شبیه سازی شامل محاسبات کامل سیکل با استفاده از پارامترهای هندسی موتور، زمان بندی سوپاپها، زمان جرقه زنی، مشخصات سوخت و شرایط کاری موتور بوده و فرآیند های مکش ، تراکم، احتراق(شعله آشفته) ، انبساط و تخلیه را برای هر یک از سیلندرها در بر می گیرد. اجزاء در نظر گرفته شده در این شبیه سازی شامل سوخت آما ( کاربراتور) ، سیلندرها و چندراهه های ورودی و خروجی بوده که معادله قانون اول ترمودینامیک برای هر یک از این حجم های کنترلی حل و ارضاء می گردد. این نرم افزار بعنوان یک ابزار مناسب جهت پیش بینی عملکرد و آلایندگی یک موتور اشتعا ل جرقه ای برای سوختهای بنزین، پروپان و متان (CNG) بکار می رو د. بگونه ای که قابلیت پیش بینی ۱۲ گونه محصولات احتراقی بصورت تعادلی را دارا بوده و همچنین پارامترهای عملکردی موتور نظیر: توان، گشتاور، راندمان حرارتی، مصرف ویژه
سوخت، جرم ورودی و خروجی از سیلندرها، کار تولیدی پیستون، تاریخچۀ دما و فشار و میزان انتقال حرارت بر حسب زاویه میل لنگ را بازای سوختهای فوق الذکر محاسبه می کند. جهت اطمینان از صحت و دقت محاسبات، نتایج حاصله با نتایج تجربی موتور پیکان cc 1600 مقایسه گردیده که تطابق خوبی بین آنها وجود دارد .