سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مهدی حسینی فراش – کارشناس ارشد گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل فرهنگندوست – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی معارفدوست – کارشناس ارشد گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله، عملیات آهنگری مهره سر شافت پلوس پژو ٤٠٥ شبیه سازی شده است . جهت شبیه سازی عملیات آهنگری، از نرم افزار SuperForge بهره گرفته شده است . این قطعه به روش آهنگری داغHot forging و در دو مرحله شکل می گیرد . برای اعتبار بخشیدن به نتایج حاصل از نرم افزار، جوابهای حاصل از شبیه سازی مرحله اول با حل تحلیلی آن مقایسه شده است . نمودار حساسیت مش نشان می دهد که افزایش تعداد المانها بیشتر از یک حد معین، تأثیر چندانی بر افزایش دقت جوابها نخواهد داشت و تنها زمان شبیه سازی را چند برابر خواهد کرد . در شبیه سازی مرحله دوم شکل دهی، اثر ایجاد پلیسه بر افزایش تنشهای وارد بر قالب بررسی شده است . هدف از اینتحقیق، اصلاح قالبها و حجم ماده اولیه بگونه ای بوده است تا با کمترین مصرف ماده اولیه و کاهش فشار بر قالبها، قطعاتی سالم و بدون عیب حاصل شود .