سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول رشیدی فر – کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، استاد مدعو دانشگاه آزاد
محسن توانگر – کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
مهرداد پورسینا – استادیار مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
پویا فوده – کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آهنگری شعاعی داغ یک فرایند آهنگری قالب باز محسوب می شود که تغییر شکل در این روش حاصل تعداد زیادی عمل رفت و برگشت چهار چکش میباشد که با فاصله کوتاه و به صورت شعاعی در محیط قطعه کار قرار گرفته اند. در این تحقیق فرایند آهنگری داغ با استفاده از روش اجزای محدود سه بعدی شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی قطعه استوانه ای توپر مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر نیروی وارد بر چکش (زاویه مرکب و تک زاویه) مورد ارزیابی قرار گرفته اند.رفتار ماده الاستو ویسکو پلاستیک و اصطکاک به صورت ترکیبی از اصطکاک کولمب و چسبنده در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی صحت نتایج اجزای محدود، نتایج این روش با روش تحلیلی قاچی مقایسه شده است.