سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمسعود حسینی سروری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه سیتان و بلوچستان
مصطفی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکدانشگاه سیستان و بلوچستان
امین بهزادمهر – استادیار دانشکده فنی دانشگاه سیتان و بلوچستان
علیرضا معینی – پژوهشگر تحقیقات پیرومتالورژی امور تحقیق و توسعه مجتمع مسسرچشمه

چکیده:

بمنظور خنککاری و بالا بردن عمر دریچه مسی تخلیه مذاب کوره انعکاسی مجتمع مسسرچشمه، ازسیستم خنککاری با آب استفاده میشود. در این روشآب از طریق یکلوله فولادی، که در داخل سنگمسی Tapping Block) و با فاصله ای محدود از مجرای خروجی مذاب قرار گرفته، جریان مییابد. غالبًا خوردگی دیواره داخلی مجرای مذاب، باعثافزایشقطر مجرا و کاهشفاصله مرز مجرای مذاب با لوله آب می شود که احتمال خطر انفجار در اثر تماسمذاب با آب را افزایشمی دهد. با اندازهگیری دمای آب خروجی از لوله می توان از میزان نزدیکی مرز مجرای مذاب به لوله آب اطلاع حاصل نموده و قبل از بروز هرگونه خطری از آن پیشگیری نمود. در این مطالعه شبیه سازی عددی فرآیند انتقال حرارت در سنگمسی آبگرد بمنظور دستیابی به دمای بحرانی آب خروجی ارائه می گردد. انتقال حرارت هدایتی در سنگمسو انتقال حرارت جابجایی در لوله آب شبیه سازی می شود. اثر دمای ورودی و دبی جرمی آب روی دمای بحرانی آب خروجی مورد بررسی قرار می گیرد.