سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا موحدی – استادیار

چکیده:

این مقاله بخشی ازتحقیقات انجام شدهدر زمینه مدلسازی اکستروژن گرم پروفیل لوله های آلومینیومی و بررسی اثرات هندسه قالب دراین فرایند می باشد دراین مقاله علاوه بربررسی قالب اکستروژن پروفیل لوله و بیان نکات مهم طراحی آنها اکستروژن پروفیل لوله آلومینیوم در دو وضعیت کرنش صفحه ای و متقارن محوری مدل شده است همچنین با اعمال برخی تغییرات در هندسه پلهای تقسیم جریان مواد نقش شکل هندسی پلها با استفاده از مدل کرنش صفحه ای و درانتها نقش هندسه محفظه جوش مواد درنحوه جریان مواد با استفاده از مدلسازی متقارن محوری مورد بررسی قرارگرفته است