سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک و گروه مهندسی متالورژی – دان
سید مجتبی زبرجد – استادیار گروه متالورژی گروه مهندسی مکانیک و گروه مهندسی متالورژی – دا
فرهاد کلاهان – استادیار گروه مکانیک گروه مهندسی مکانیک و گروه مهندسی متالورژی – دان

چکیده:

فرآیند شکل دهی در حالت نیمه جامدSemi-solid Forming از روشهای نوین تولید می باشد که در دو دهه اخیر مورد توجه محققان و صنعت گران قرار گرفته است . با این وجود در بین محققین این زمینه، یک اتفاق نظر کلی درباره روش مورد استفاده برای شبیه سازی رفتار ماده در حالت نیمه جامد ) ) Semi-solid وجود ندارد . تا کنون روشهای ریاضی متعددی در قالب نرم افزارهای مختلف به منظور شبیه سازی رفتار ماده در حالت نیمه جامد استفاده شده است . در این تحقیق از روش عددی حجم محدود و نرم افزار SuperForge به منظور پیش بینی رفتار ماده وبررسی پارامترهای مهم در فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد ( Semi-solid Forward Extrusion ) استفاده گردیده است . در این راستا شبیه سازی رفتار ماده، به صورت سه بعدی و با در نظر گرفتن عوامل موثر در اکستروژن از قبیل زاویه قالب، سرعت اکستروژن و نسبت اکستروژن انجام گرفته و نتایج محاسباتی با داده های تجربی مقایسه شده اند . نتایج محاسباتی بیانگر انطباق خوب شبیه سازی با داده های تجربی می باشد.