سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین امیرآبادی – دانشجوی دکتری – مجتمع عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، دانشکده مکانی
محسن شاکری – دانشیار – مجتمع عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، دانشکده مکانیک، دا
سیدعیسی وطن پور – دانشیار – مجتمع عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، دانشکده مکانیک، دا

چکیده:

پارامترهای زیادی در فرآیند ماشینکاری با جت سیال ساینده دخیل هستند . امروزه تعیین شرایط بهینه فرآیند، صرفاَ با استفاده از آزمایشات امکان پذیر است . در این مقاله الگوریتمی جهت شبیه سازی فرآیند ماشینکاری با جت سیال ساینده با استفاده از یک پروفیل برش که در یک شرایط معین فرآیند بدست آمده، ارائه شده است . بر اساس الگوریتم تدوین شده، یک سیستم نرم در محیط نرم افزار اتوکد، توسعه داده شده است ..CAM افزاریالگوریتم تدوین شده برای یک خطای سینوسی اجرا و نتایج آن با آزمایشات واقعی، مقایسه گردید . بر این اساس، یک خطای سینوسی معادل ۱۹۰ نانومتر، اصلاح و به ۲۶ نانومتر تقلیل یافت