سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید ذاکری مهر آباد – کارشناس ارشد ساخت و تولید – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد حسین صادقی – دانشیار گروه ساخت و تولید دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم شبیه سازی فرآیند فرزکاری توسعه داده شده است. فضای کار و المان های مدل شده برای عملیات فرزکاری NC سه محوره با تیغه فرز انگشتی سر کروی تعیین و توصیف شده است. این شبیه ساز که NCsim نام گذاری شده است شامل دو مؤلفه اصلی تولید کننده برنامه NC و شبیه ساز هندسی می باشد. ورودی های این شبیه ساز عبارت از طرح قطعه ، هندسه قطعه کار ، هندسه ابزار و داده هایپایه ای ماشینکاری است. این شبیه ساز براساس مدل ساز صلب ACIS ( که همچون موتور هندسی می باشد ) پایه ریزی شده است. شبیه ساز به وسیله زبان SCHEME نوشته شده و توابع آماده موجود در ACIS را فراخوانی می کند. بطور کلی می توان گفت کار جاری در جهت تحقق برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP ) انجام گرفته است. نرم افزار تدوین شده تست شده و نتایج تجربی با نتایج شبیه ساز مقایسه شده و انطباق خوبی را نشان می دهند.