سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز آرزو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دقت قطعات ماشین کاری شده حیاتی ترین هدف در فرآیند ماشین کاری محسوب می گردد. در تحقیق حاضر به جبران خطای حاصل از کرنش ابزار حین فرآیند ماشین کاری محیطی کانتوری با شکل هندسی پیچیده پرداخته شده است. کرنش ابزار توسط شبیه سازی فرایند ماشین کاری به روش المان محدود در نرم افزار ABAQUS بدست آمده و سپس با تصحیحG-Code ماشینکاری توسط اطلاعات کرنش ابزار ، برنامه جدید اصلاح شده ماشین کاری ایجاد گردیده است.