سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی
محمدحسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه شیرا

چکیده:

در این تحقیق فرآیند تولید یک فلنج اتومبیل به روش اجزاء محدود با روند حل ک املاً غیر خطی بوسیله نرم افزار MARC 2000 شبیه سازی شده است . قطعه مورد نظر به روش فورج گرم در دو مرحله تولید شدهاست . در ماده به کار رفته در فلنج از نوع فولاد ) (Fe 510/D است در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد به وسیله یک پتک به وزن ۴ تن از یک قطعه اولیه استوانه ای تولید می شود . نتایج بدست آمده از تحلیل اجزاء محدود با نتایج عملی مقایسه شده است . سیلان ماده در داخل قالب در فرآیند فورج در شرایط اصطکاکی متفاوت بررسی شده است . افزون بر آن علت ایجادیک حفره در داخل قطعه و شرایط مستعد برای ایجاد آن مشخص شده و مورد بحث قرار گرفته است