سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا نوفرستی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی، گ
محمدرضا میبدی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ

چکیده:

در دهه های اخیر استفاده از سموم شیمیایی برای محافظت محصولات کشاورزی فراگیر شده است. آزاد شدن سموم در محیط خطرات زیانباری برای محیط و سلامت انسانها دارد. از جمله عواقب استفاده از سموم شیمیایی آلودگی آبهای زیرزمینی است که در بسیاری از شهرها منبع اصلی آب آشامیدنی را تشکیل م یدهد. بهمین دلیل لازم است قبل از استفاده از سموم اثر آن بر محیط مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله مدلی مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی برای شبیه سازی نفوذ سموم در خاک پیشنهاد می گردد. با استفاده از این مدل می توان اثر عوامل موثر در نفوذ سموم در خاک را قبل از مبادرت به استفاده از آنها مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این مدل با واقعیت تطبیق دارند