سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شبانی نژاد – گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اقبال صحرایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهند
سید شهاب الدین آیت اللهی – مرکز تحقیقاتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی دانشگاه شیراز، استاد بخش مه
خلیل افسری – بخش مهندسی مخرن، شرکت خدماتی مهندسی نفت کیش، تهران

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون قیمت نفت و کاهش برداشت اولیه از مخازن استفاده از روش های افزایش برداشت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده ایران دارای پتانسیل تولید ٨٤ میلیارد بشکه نفت توسط روش های افزایش برداشت شیمیایی می باشد و پس از کشورهای عربستان و آمریکا در رده سوم دنیا قرار گرفته است این در حالی است که متاسفانه تا کنون هیچ گونه پروژه شیمیایی در ایران انجام نشده است. بنابراین انجام پژوهشهای گسترده در زمینه افزایش برداشت توسط مواد شیمیایی در کشور ضروری می نماید. این مقاله به شبیه سازی روش افزایش برداشت توسط مواد فعال کننده سطحی (Surfactant) با استفاده از داده های آزمایشگاهی می پردازد. ابتدا پارامترهای نامعلوم آزمایشگاهی توسط شبیه سازی اولیه بدست آمده است سپس عوامل موثر بر این فرایند شبیه سازی و تشریح شده است. با استفاده از نتایج این شبیه سازی فرایند آشام مواد فعال کننده سطحی در مقیاس آزمایشگاهی بخوبی شناخته می شود.