سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی خسروی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز
رامین ابراهیمی – استادیار بخش مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

در این مقاله، فرایند اکستروژن مستقیم میلگرد دوجنسی آلومینیوم / مس، با استفاده از نرم افزار ANSYS 9.0 شبیه سازی و چگونگی سیلان فلز درون قالب و همچنین نمودار نیرو – جابجایی فرایند اکستروژن، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی های آزمایشگاهی فرایند اکستروژن مستقیم دوفلزی، قالب مناسب، طراحی و ساخته شد. نتایج آزمایشگاهی، تطابق خوبی با نتایج آنالیز اجزاء محدود داشت. همچنین کیفیت پیوند بین دوفلز در فصل مشترک به کمک میکروسکوپ نوری بررسی گردید.