سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم شاهسون – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فرایند برش دقیق قطعاتی با لبه برش بسیار دقیق تولید می کند . در این فرایند پارامترهای زیادی بر کیفیت سطح لبه برش موثر هستند . در این مقاله اثرکلیرانس بر کیفیت سطح لبه برش با استفاده از حل عددی مطالعه شده است . نتایج آزمایشگاهی بدست مده توسط دیگر محققین استخراج شدند و برای اعتبارسنجی نتایج بدست آمده از شبیه سازی با استفاده از نرم افزار DEFORM-٢D مورد استفاده قرار گرفتند . برای تحلیل از فولاد AISI -1045 استفاده شده است. و معیار شکست نرم مورد استفاده در مدل Normalized Cockroft and Latham است. شبیه سازی یک شکل واضح از هندسه لبه برش در طول فرایند و بعد از آن ارائه می کند و نتایج نشان می دهد که کاهش کلیرانس بین سنبه و ماتریسمی تواند کیفیت لبه برش را بهبود بدهد.