سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعودالله کرمی – پژوهشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه ترموالکتریک، تهران
علی محمدی قیداری – پژوهشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه ترموالکتریک، تهران
قاسم کاوه ای – پژوهشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه ترموالکتریک، تهران

چکیده:

بلور تلوریم بسیار خالص برای کاربرد در ساخت قطعات الکترونیکی همانند نیمرساناهای مورد نیاز در صنعت ساخت قطعات ترموالکتریک را می توان به روش پالایش ناحیه ای تهیه کرد. در این روش با ذوب ناحیه ای یک شمش تلوریم در خلا بالا و حرکت ناحیه مذاب ناخالصی به تدریج از شمش خارج شده و در نهایت در انتهای شمش جمع می شود. در این مقاله تابع توزیع ناخالصی در طول میله بلورین با شبیه سازی فرایند پالایش جستجو شده است. سپس با انجامالایش ناحیه ای به صورت تجربی روی تلور یم با خلوص ۹۹۹/۹، تلوریم با خلوص بالا ۹۹/۹۹۹ به دست آمد و عناصر Pb , Se در آن به روش انالیز ICP جستجو و با استاندارد ۹۹/۹۹۹ مقایسه گردید.